Lasting Fields

Visie

  • Een vitale bodem
  • Vitale gewassen
  • Kleine, autonome mechansatie
  • Energieneutrale landbouwbedrijven
Waar het om gaat.

Een volledig herontwerp van de huidige Nederlandse landbouw zal leiden tot een duurzamere en toekomstbestendige landbouw. De huidige productiewijzen zullen niet langer opgewassen blijken te zijn tegen de productiecapaciteit van het land en de klimatologische veranderingen maken het noodzakelijk om grondig na te denken over een veerkrachtiger landbouwsysteem. Veel knelpunten in de landbouw hebben grotendeels hun oorsprong in de verregaande schaalvergroting. Deze beschouwt men -overigens niet alleen in de landbouw- als hét ultieme middel om de Nederlandse bevolking van voedsel te voorzien. Het is ook het antwoord op de vraag hoe de toenemende kosten de gelijkblijvende prijzen kunnen compenseren. De grotere en zwaardere machines hebben weliswaar omvangrijke opbrengsten mogelijk gemaakt, maar de neveneffecten bezorgen menig agrarisch ondernemer de nodige uitdagingen. De grotere bodemdruk leidt tot een matige/slechtere ‘bodemgezondheid’ waardoor de vitaliteit van het gewas vermindert. De daarmee gepaard gaande toename van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting leidt vervolgens weer tot een onwenselijke overbelasting van gewas en bodem. De neerslaghoeveelheden van de laatste jaren belasten in hoge mate de afvoercapaciteit van de bodem. Een natte bodem is moelijker begaanbaar en biedt meer weerstand. Daarmee lijdt de ondernemer economisch verlies, zowel in tijd als in brandstof. Lasting Fields biedt voor de geschetste knelpunten geloofwaardige en harmonieuze oplossingen.